Viltspårprov

Kalix har rörliga viltspårprov, bokas direkt hos domare som dömer i mån av tid.

Viltspårdomare: Tina Siikavaara, tfn 070-315 98 73


Betalning till SSRK Kalix-sektionen Pg; 496 66 969

Eller swish: 123 06 38 668, uppge viltspår, namn på ägare och hund.


Anmälningsavgiften ska vara sektionen tillhanda innan deltagandet. När domaren mottagit anmälan och betalningen är registrerad kommer hon meddela datum, tid och plats för provet.


Avgiften för både Anlagsklass och Öppenklass: 450kr


Anmälan om deltagande ska ske på blankett godkänd av SSRK.

Anmälningsblanketen finns på ssrk.se

Anmälningsblanketen skickas viamail till Tina:

t.siikavara@gmail.com