Retrieverprov

Jaktprov Kalix 21-22 augusti 2022

Alla klasser

Domare: Karin ThunanderRetrieverprov-B 

De allra flesta starterna sker på B-prov (ca 3000 per år). De kallas också för kallviltsprov eller egenskapsprov. SSRKs jaktprovsverksamhet är från början uppbyggd på B-proven och de utgör en bra grund för att utvärdera hundarnas jaktliga egenskaper. Provets uppläggning ska likna skeendet under en jakt där det behövs apportörer. Man använder fryst, tinat vilt (t.ex. kråka, trut, and, mås, duva och kanin) utom i ekl där man ibland använder dummies. Hundens uppgift är att på land och i vatten apportera vilt som den markerat, eller som den blir anvisad. Den ska också kunna söka av ett område självständigt. Domaren bedömer hundens egenskaper under hela provet, och ger sedan ett kvalitetspris (1:a pris, 2:a pris, 3:e pris eller 0 pris). 


Du kan starta i nybörjarklass (nkl), öppen klass (ökl) eller elitklass (ekl). För att gå upp i öppen klass måste du ha ett 1:a pris i nkl, och för att starta i ekl måste du ha två 1:a priser i ökl. 

En bra förberedelse inför första starten på B-prov är, förutom träning, att åka och titta på några jaktprov eller hjälpa till som funktionär. Behov av funktionärer finns alltid till våra B- och C-prov. 


Retrieverprov-C

C-proven, Working Tests (WT) eller Mock trail har till skillnad från Field Trials och B-prov inte officiell status. De härstammar precis som Field Trials från Storbritannien, och kom från början till som ett sätt att hålla igång hundarna under icke-jaktsäsong. De flesta avdelningar och rasklubbar anordnar numera working tests. 

På C-prov används dummies och hundarna prövas på fyra eller fem stationer. Det kan röra sig om markeringar, dirigeringar, närsök eller en liten walk-up. Varje station har ”sin” domare som bedömer hundens prestation utifrån en skala på 20 poäng.