Retrieverprov


Jaktprov Kalix 31 aug-1 sep 2024

Alla klasser

Domare: Berth Nilsson


Anmälan via SKK Start

Retrieverprov-B 

De allra flesta starterna sker på B-prov (ca 3000 per år). De kallas också för kallviltsprov eller egenskapsprov. SSRKs jaktprovsverksamhet är från början uppbyggd på B-proven och de utgör en bra grund för att utvärdera hundarnas jaktliga egenskaper. Provets uppläggning ska likna skeendet under en jakt där det behövs apportörer. Man använder fryst, tinat vilt (t.ex. kråka, trut, and, mås, duva och kanin) utom i ekl där man ibland använder dummies. Hundens uppgift är att på land och i vatten apportera vilt som den markerat, eller som den blir anvisad. Den ska också kunna söka av ett område självständigt. Domaren bedömer hundens egenskaper under hela provet, och efter avslutat prov ges en sammanfattande kritik samt ett pris, Exellent (EX), Very Godd (VG) eller Not Sufficient (NS). 


Du kan starta i nybörjarklass (nkl), öppen klass (ökl) eller elitklass (ekl).


Nybörjarklass (NKL)

Hunden provas på kallvilt. Här ska framförallt hundens arbetsvillighet, spontana apportering och samarbetsvilja bedömas. För att få 1:a pris ska hunden visa mycket god arbetsvillighet, apporteringsglädje och samarbetsvilja och inte uppvisa några allvarligare fel eller brister i arbetet.
Ett Excellent (EX) i nkl innebär att hunden flyttas upp till ökl.


Öppenklass (ÖKL)

Hunden provas på kallvilt. För att få 1:a pris ska den genomföra provet på ett övertygande sätt och av domaren anses som en bra jakthund.
Efter två Excellent (EX) i ökl är hunden kvalificerad för ekl.


Elitklass (EKL)

Här provas hunden på kallvilt eller dummies. För ett 1:a pris ska hunden genomföra provet på ett synnerligen övertygande sätt och av domaren anses som en mycket bra jakthund.
Efter tre Excellent (EX) i ekl och ett godkänt praktiskt jaktprov kan hunden tituleras Svensk Jaktprovschampion.


En bra förberedelse inför första starten på B-prov är, förutom träning, att åka och titta på några jaktprov eller hjälpa till som funktionär. Behov av funktionärer finns alltid till våra B- och C-prov. 


Retrieverprov-C

C-proven, Working Tests (WT) eller Mock trail härstammar precis som Field Trials från Storbritannien, och kom från början till som ett sätt att hålla igång hundarna under icke-jaktsäsong. De flesta avdelningar och rasklubbar anordnar numera working tests. 

På C-prov används dummies och hundarna prövas på fyra eller fem stationer. Det kan röra sig om markeringar, dirigeringar, närsök eller en liten walk-up. Varje station har ”sin” domare som bedömer hundens prestation utifrån en skala på 20 poäng.