Protokoll

SSRK Kalix 


Nedan finner du våra protokoll. När dem publiceras ÄR dem färdiga ,godkända, underskrivna och lagd till handlingarna. Vi väljer att publicera dem på detta sätt för att slippa scanna dem före.

Längst ner på sidan finner du tidigare år.

Du kan lätt använda symbolerna uppe till höger på protokollen.Årsmöte för år 2014.

2014.

___________________________________________________________

Konstituerande för 2014 nedan.


____________________________________________________________________________________________________________________
2013.

ssrkkalix.se © webba Charléne.