Postgiro och Bankgiro

SSRK Kalix Här finner du klubbens Postgiro och Bankgiro nummer. Komihåg att alltid skriva ditt NAMN och till VAD du betalar in , eller använda annan aktuell information som vi enkelt ser vem det kommer ifrån.


Vi ser i första hand helst att betalningarna går till vårt POSTGIRO; 496 66 96-9


Möjlighet finns för betalning till BANKGIRO; 267-5361ssrkkalix.se © webba Charléne.