Postgiro och Bankgiro

 

 

Här finner du klubbens Postgiro och Bankgiro nummer. Komihåg att alltid skriva ditt NAMN och till VAD du betalar in , eller använda annan aktuell information som vi enkelt ser vem det kommer ifrån.

 

Vi ser i första hand helst att betalningarna går till vårt POSTGIRO; 496 66 96-9

 

Möjlighet finns för betalning till BANKGIRO; 267-5361

 

 

ssrkkalix.se © webba Charléne.